Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Cô Vương Thúy Nga

Thư cho học trò cũ [2]

( Lá thư tháng 12/09)   Các em thương mến, Sáng nay mình được xem DVD “Mừng Xuân Họp Mặt Cựu nữ sinh Trường NTH Qui Nhơn niên khóa 1968 – 1975” tại Qui Nhơn ngày 7/2/09 nên đã có đề...

Tản Mạn Về Thời Gian

Cứ mỗi độ Xuân về, gần như mọi người đều giật mình thấy rằng thời gian qua nhanh quá, mới gởi thiệp chúc Xuân cho nhau đó, bây giờ lại nữa rồi!!!! Phải nói là thời gian “phi” như...

Ngày Lễ Tạ Ơn

Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) là một ngày lễ đặc biệt của những ngưòi Mỹ và Canada đầu tiên đã đặt chân lên  “miền đất hưá” dành để tạ ơn Thượng Đế đã phù hộ cho họ đến...

Qui Nhơn, Nữ Trung Học và Tôi

Đối với tôi tất cả mọi miền của đất nước đều đẹp, nhưng Huế và Qui Nhơn là những nơi tôi được "tá túc" lâu nhất và đã để lại trong lòng tôi nhiều kỷ niệm êm đềm nhất,...