Rượu Chờ Ai Uống Lạnh Trăng Thâu?

Đèo Le ngày ấy cuồng ca nhỉ
Anh ở đây mà em nơi đâu?
Bay mãi không qua sầu thế kỷ
Thôi đành ở lại chốn chiêm bao...

Người đẹp chân mây chừ hun hút
Kiếm tà, cung mỏi, cõi thơ đau...
Quế Sơn chiều nhuốm màu ly biệt
Rượu chờ, ai uống lạnh trăng thâu ?

Đá dựng, trời cao , thung lũng thấp
Suối nhớ chân đời, bước bước quen...
Mười năm đâu đã phai vàng đá?
Rưng rức thương sao bóng mẹ hiền!

Sương lam, chướng khí không chùn bước
Non đầu cứ vắt vẻo hành ca
Nhật nguyệt Ta hề! Say cùng cốc
Chân đèo ngơ ngác chút mưa sa...

Cố quận bây giờ em khách lạ
Ta về hành khất nụ cười xưa
Đèo Le giờ tội tình thân ngựa
Rượu cạn, lòng vơi ,trắng đợi chờ !

Trần Dzạ Lữ