Nhớ Quê

Nhớ quê không chỉ nhớ dòng sông
Nhớ đám bạn quê dân Phú Phong (1)
Chiều chiều rủ nhau đi bơi lội
Sau 54 cùng học trường công (2)


Nhớ quê không chỉ nhớ dòng sông
Nhớ đàn cò trắng trên ruộng đồng
Nhớ bò về chuồng chiều nắng nhạt
Nhớ ngày mưa đơm cá chạy rông

 

Nhớ quê nhớ cả áo nâu sồng
Nhớ cha áo lá cày ngày đông (3)
Nhớ mẹ khòm lưng cấy cây mạ
Nhớ nàng thôn nữ tát gàu sòng


Nhớ quê nỗi nhớ thật mênh mang
Nhớ khói lam ôm ấp thôn làng
Nhớ lũy tre, hàng dừa rợp bóng
Kể sao hết nỗi nhớ mênh mang.


Nguyễn Trác Hiếu
Đêm 26 tháng 8 năm 2020
(1) Phú Phong, thị trấn quận Bình Khê, Bình Định
(2) Trường trung học Cường Để, Qui Nhơn
(3) Áo tơi chằm bằng lá kè, nặng nhưng ấm trong những ngày mưa, nông dân mặc áo tơi đi cày ruộng.