Bơi Lại Một Giòng Sông

BƠI LẠI MỘT DÒNG SÔNG
Tặng các bạn già còn lại ở quê nhà Phú Phong

Hồ bơi cuối tuần rộng mênh mông
Một mình một cõi bơi thong dong (1)
Nước hồ trong mát, người thư giãn
Bơi hai mươi vòng, chưa muốn lên (2)

Mỗi lần lướt nước nhớ tuổi thơ
Tan học, quần áo vứt trên bờ (3)
Một đám học sinh nhào xuống nước
Bến tắm thường xuyên, cầu Phú Phong

Tôi thích hồ bơi như thích sông
Tóc đã trắng đầu vẫn còn mong
Một ngày trở lại thăm quê mẹ
Rủ đám bạn già đi tắm sông (4)

Ai bơi hai lần một dòng sông? (5)
Ai đi xa bến không nhớ mong?
Bạn bè tuổi thơ còn mấy đứa?
Sao không bơi lại một dòng sông?

Nguyễn Trác Hiếu
Florida, ngày 19 tháng 8 năm 2018

(1) Cuối tuần, vợ đi chùa, tôi đi tập thể dục một mình, bơi một mình
(2) Hai mươi vòng, tròn một cây số. Hồ bơi olympic có chiều dài 25 m, qua lại tính 1 vòng, 50 m, 20 vòng=1km.
(3) Sông Côn chảy qua thị trấn Phú Phong, quận Bình Khê, nay là Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
(4) Đám bạn tiểu học, nay không còn bao nhiêu, một bạn vừa bị tai biến mạch não ở tuổi 79.
(5) Đám trẻ trường làng Bình Khê bơi cả trăm lần một dòng sông.