Ở Đây

Ở đây có gió mưa rừng
Có người xa xứ rưng rưng ngậm buồn
Phía trời xa bóng làng buôn
Tiếng cồng vẳng gọi cội nguồn thẳm sâu

Vì đâu nên nỗi cơ cầu
Tha hương lạc bước cúi đầu nhớ ai
Trần gian muôn nẻo dặm dài
Nhớ ai,ai nhớ! Một mai đã rồi...

Gió ru cành cội bên đồi
Sương giăng ẩm ướt bờ môi năm nào
Mưa như thác lũ thét gào
Phố nằm im tiếng. Ta đào huyệt ta...

2
Ở đây mưa đẫm lối mòn
Có người lê bước đất loang chân mềm
Đêm lạnh tanh,gió rít thềm
Một đêm ảo mộng chào đêm xứ này

Sáng ra hoa nở trên tay
Ly cà phê đắng bỗng say nỗi buồn
Đôi khi muốn hỏi thác nguồn
Về đâu ta gởi mây buông ngậm ngùi...

Hởi em Dân tộc mang gùi
Chứa gì trong ấy:cười vui...khóc sầu!
Cầu treo ta bước qua cầu
Đánh rơi quá khứ về đâu mất rồi....

Thiên Di Phạm Văn Tòng