Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

VTKH

Trang NhàTác giả VTKH

Ngỡ Ngàng

Thưa bác, thưa bác, những tiếng chào ba Khanh, rồi tiếng guốc lọc cọc, tiếng cười rúc rích, đó là đám bạn học cùng lớp của Khanh.  Sáng nào cũng như vậy, tụi nó đi ngang nhà...