Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Tôn Thất Long

Ai Về Bàu Cá

Tặng :Học Xuyên, Xuân Đóa, Ngọc Tân, Càn TửGiờ chia tay Bàu Cá,Anh tiễn tôi về quê,Nắng chiều nghiêng hai phố,Mây trời trôi mãi mê.Xe về Trung lăn bánh,Giong ruổi dặm đư ờng xa,Chập chờn nghe đêm lạnhNgày vui...