Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Nguyễn Thanh Bình

Tôi Đi Học

Mẹ không dắt tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp , vì nơi tôi ở ngày ấy gọi là thị xã ( nay là thành phố ), không có hàng cây hai bên mà là hai...

Mùa Mưa

Ở quê tôi, mùa đông được gắn liền với với những cơn mưa dai dẳng, con phố nhỏ im lìm trong màn nước, nhưng tôi chẳng thể ngồi yên "Đi và hát trong mưa "tôi đã ghi ý thích...

Chính Là Tôi

"Cái con lanh chanh như hành không muối ", tôi luôn bị mẹ mắng như thế, mỗi khi làm gì mà không suy nghĩ trước sau .Mẹ là người mà tôi chọn để trút bầu tâm sự về...