Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Phương Nhạn

Thêm một lần lỗi hẹn

Hằng năm cứ mỗi độ đông về là khoảng thời gian làm cho tôi buồn và ray rức nhất. Bao nhiêu năm sống xa quê nhà tôi chỉ biết ôm ấp nỗi niềm này mà khóc cho riêng mình....