Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Nguyên Phạm

Nữ Trung Học Qui Nhơn Trong Kí Ức Của Kẻ Nhát Gan

Năm đó, sau khi đậu Tú tài I, là tôi bước chân lên lớp Đệ nhất Cường Đễ với một tâm trạng khoan khoái và đầy hưng phấn. Không những vui mà trong lòng còn chút hãnh diện...