Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Webmaster

Tin Buồn: Thầy Trần Văn Dật vừa qua đời

Nhận được tin buồn Thầy Trần Văn Dật Pháp danh Tâm Trung Cựu giáo sư trường Nữ Trung Học Qui Nhơn đã từ trần vào lúc 23 giờ 01 phút ngày 01 tháng 4 năm 2024 nhằm ngày 23 tháng 2 năm Giáp Thìn...