Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Châu Lệ Mai

Tôi Học Tiếg Tàu

Tôi tuy mang tiếng là con người Tàu nhưng không hề biết nói tiếng Tàu! Tôi vốn sinh ra ở cái vùng quê An Thái, Gò Bồi, sau đó chuyển đến ở Phú Phong, nơi đây có rất...