Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Bông Trắng

Những Tháng Ngày Yêu Dấu

Nguồn : Đặc san Mơ Xanh - 12A1 Trường Nữ 1972Những tháng ngày yêu dấu của tôi ơi, hãy cho tôi những niềm vui trọn vẹn của tuổi hoa niên, hãy mang đến cho tôi thật nhiều kỷ niệm...