Thiền Của Kẻ Lãng Du

Có thể bạn chẳng cần làm gì cả. Cứ đi cho hết mặt đất hoang vu này. Cứ lắng nghe tiếng gọi thôi thúc tự tâm mình. Và bằng những bước chân lãng tử, bạn ra đi. Mọi khuôn khổ, mọi kỷ luật chẳng phải là thiền.

Thiền chỉ có một mục đích tối thượng là khai mở Tính Không trong lòng bạn.Bạn có thể là một nhà luân lý, một nhà đạo đức, một người chân tu đức hạnh... nhưng bạn cũng chỉ là một người tốt, nếu bạn vẫn chưa kiến Tính.Một người tốt vẫn bị trói buộc trong cái mê.Bạn chỉ có trách nhiệm với cuộc đời bạn. Những việc khác, bạn có gánh lấy chỉ mang thêm bước chân nặng nhọc cho tâm mình.Hãy đi và hãy đến, ngoài chân trời lại có chân trời.

HNN
23/06/2019